Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



Jarosław
Czapski

Smart House

Synergia istniejącego i projektowanego budynku została mocno nakreślona wytycznymi Inwestora oraz uwarunkowaniami planistycznymi. Nowoprojektowany budynek w swoim minimalistycznym wyrazie nie stara się konkurować z istniejącym obiektem, tworzy jedynie wartość dodaną dla całości zabudowy.


Autor: Jarosław Czapski

Projekt: 2016

Realizacja: 2018

Inwestor: Prywatny

Powierzchnia użytkowa: 100m²

Faza: Projekt Koncepcyjny, Projekt Budowlany

Lokalizacja: Piaseczna Górka, Polska