Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Jarosław
Czapski

Dofinansowanie

Jarosław Czapski Pracownia Architektoniczna JCARCH realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie systemu inteligentnego projektowania w firmie Jarosław Czapski Pracownia Architektoniczna JCARCH w celu dostosowania się do warunków w czasie kryzysu pandemicznego” w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzacje Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2022, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działania objęte niniejszym projektem zakładają wdrożenie innowacji procesowej poprzez wykorzystanie innowacji cyfrowej, w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach Pandemii Covid 19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek podobnych kryzysów w przyszłości.

Cel będzie osiągnięty poprzez wdrożenie systemu BIM, czyli technologii parametrycznego modelowania informacji o budynku.

Dzięki pracy w chmurze obliczeniowej, oprogramowanie pozwoli na pracę nad jednym projektem, w tym samym czasie, z różnych miejsc, dla wielu osób.

Wartość projektu wynosi 180 900,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 153 765,00 zł.